Thema weken

We hebben gekozen voor het werken met themaweken. Dit houdt in dat we wekelijks vanuit een bepaald thema zullen gaan werken en op die manier aan sluiten bij de zorg die onze deelnemers nodig hebben.

In de themaweken komen alle deelnemers, met een vergelijkbaar verlies naar het centrum. Op deze manier kunnen de deelnemers elkaar steunen en hulp bieden (lotgenotencontact).

Bij de aanmelding, na een telefonisch contact, wordt gekeken in welke week een deelnemer het beste past.

Te denken valt aan:
- Verlies van partner.
- Verlies van een kind.
- Verlies van een ouder.
- Verlies door suicide.
- Verlies door scheiding.
- Burn-out

- etc.

Plotseling verlies, verlies door ziekte.ouderverlies, kindverlies, zelfmoord, scheiding, burn-out.

 

Themaweken worden aangepast op de verschillende groepen verlies en rouw.
Centrum de Tandem
Adres: Postbus 11
Postcode: 3870 CA
Plaats Hoevelaken
tel. 06-51509069

Vragen? info@centrumdetandem.nl